Природозащитен център "Поморийско езеро"
Поморийско солено езеро
Музей на солта
Музей на солта
Манастир "Свети Георги"
Манастир "Свети Георги"
Манастир "Свети Георги"
Църква "Рождество на Пресвета Богородица"
затвори